sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

Denna Sekretesspolicy informerar användare av denna sajts om behandlingen av deras personliga data, med specifik respekt för de kategorier av personliga data som behandlas, identiteten och kontaktdetaljer om datacontroller, syftet med behandlingen och huvudsäkerhetsåtgärderna som används för att skydda användarnas rättigheter.

 

Denna sekretesspolicy uppfyller EU General Data Protection Regulation (“GDPR”) och alla andra tillämpliga lagar.

 

Läs igenom denna sekretesspolicy noga. Användare som inte samtycker till dess innehåll uppmanas att omedelbart sluta bläddra på sajten. Från tid till annan kan denna sekretesspolicy modifieras eller uppdateras. Användare skall besöka denna sida regelbundet för att se om där finns några förändringar.

 

Användare som är yngre än 16 (sexton) år har inte tillåtelse att samtycka till behandling av personliga data utan föräldrars eller vårdnadshavarens bemyndigande.

 

Personliga data 

Bläddring på sajten inbegriper insamling och behandling av olika kategorier av personliga data som tillhör användare och/eller andra datasubjekt.

 

Särskilt denna sajt behandlar information beträffande interagerande mellan sajten och användarens enhet: t.ex. IP-adress, information beträffande webbläsaren, operativsystem och typ av enhet som används, sidor som besökts och sökningar som gjorts på denna sajt och annan information.

 

I detta fall kommer behandlingen av de personliga data att vara strikt nödvändigt för att aktivera användarens bläddring eller för att göra arbetet bättre.

 

Denna sajt använder också kakor. För specifik information om hur kakor fungerar och du kakor avaktiveras bör användare läsa vår kakpolicy.

 

Vidare så kräver uttryckligen denna sajt att användare lämnar personlig information under registreringen på sajten och/eller för att fullfölja en köporder. I sådana fall kommer personliga data att vara nödvändiga eller användbara för att tillhandahålla tjänster till användaren och för sajten för att uppfylla dess kontraktskyldigheter.

 

I andra fall kommer denna sajt att fråga användares personliga data när de väljer att ta emot kommunikationer: t.ex. prenumererar på nyhetsbrev, deltar i undersökningar eller för att skicka egna reklamerbjudanden eller från tredje parter.

 

Vidare kan denna sajt direkt eller indirekt verifiera betalningsinstrument som används av kunder för att förhindra bedrägliga aktiviteter eller följa lagar och bestämmelser beträffande penningtvätt.

 

Nekat medgivande av användare till behandling av deras personliga data för syften som inte är relaterat till aktiviteterna för denna sajt och/eller uppfyllande av ordrar kommer inte att ha några signifikanta konsekvenser.

 

Personliga data lagras och behandlas under en nödvändig period för att uppfylla syftena för vilka sådana personliga data behandlas.

 

För att avgöra lämplig kvarhållningsperiod för personliga data under GDPR överväger denna sajt olika kriterier för att garantera att personliga data inte sparas under längre perioder än nödvändigt.  Faktorerna inkluderar syftet med behandling och användarens aktiviteter (frekvensen som användaren loggar in på sitt konto, hur ofta användare bläddrar eller köper på sajten och andra faktorer).

 

Användare kan alltid enkelt dra tillbaka deras medgivande från att ta emot nyhetsbrev, säljkampanjer och maknadsföringskommunikation.

 

Baserat på legitimt intresse att förbättra dess tjänster till kunder kan sajten emellanåt skicka kommunikation via e-post till kunder med säljkampanjer, rabatter, förslag, begäran om återkoppling eller uppdateringar. Kunder kan alltid avsäga sig e-postkommunikation när som helst.

 

Datacontroller 

Datacontroller av de personliga data (“Controller”) är: 

Taros Trade BG LTD

Georgi Tringov 9

Plovdiv 4000

Bulgarien

E-postadress för kommunikationer beträffande sekretesspolicyn: info@tarostrade.com

 

Avslöjande av personliga data

Datacontroller avslöja personliga data till tredje parts operatörer som är engagerade i uppfyllandet av ordrar eller i andra aktiviteter på sajten.

 

Exempelvis kan datacontroller dela personlig information med:

Bud;

Uppfyllandecenter och lager;

Annonsering, digital marknadsföring och agenturer på sociala medier;

Leverantörer av IT-tjänster;

Tjänstleverantörer av kundvård;

Leverantörer av betaltjänster.

 

De föregående är utan förbindelse för kommunikation, avslöjande eller distribution av personliga data där så krävs av lagen. 

 

Användares rättigheter

Användare har rätt att få bekräftelse om huruvida datacontroller lagrar eller behandlar deras personliga information.

 

Användare har också rätt att utverka:

uppdateringen, korrigering, modifiering eller komplettera personliga data;

radera, anonymisera eller blockera personliga data som behandlas på ett olagligt sätt;

en attestering att handlingarna som nämns under a) och b) har kommunicerats till mottagaren av den avslöjade eller distribuerade data, såvida inte kommunikation är omöjlig eller kan kräva användning av hjälpmedel som tydligt avviker från den skyddade rättigheterna;

avbrott av behandling av personliga data, i detta fall enligt tillämpbara lagen;

radering av personliga data under specifika förhållanden (”rätten att bli bortglömd”);

proportionen av den personliga data som samlas in av datacontroller med automatiska hjälpmedel och rätten att överföra sådana personliga data till annan datacontroller utan avbrott av datacontroller (enligt vad som godkänns av lagen);

Återkallande av medgivande om behandling av personliga data.

 

Användare har också rätten att motsätta sig, av legitima skäl, något eller hela behandlingen av deras personliga data, oavsett om sådana personliga data är relevant för det syfte för vilka de samlades in eller används för annonsering, kommersiella eller marknadsföringssyften.

 

Vidare har användare rätten att skicka in klagomål relaterat till insamlingen och behandlingen av deras personliga data till den kompetenta myndigheten för sekretesskydd.

 

För alla kommunikationerf relaterat till denna sekretesspolicy kan användare skicka e-post till: info@tarostrade.com