sekretesspolicy

 

 Vi, på Taros Trade LTD åtar oss att skydda privatlivets helgd hos var och en som använder vår webbplats liksom diskret hantering av all information du förser oss med. Syftet med denna framställning är att redogöra för hur vi använder de personuppgifter som vi skulle kunna ta emot av dig.

 

Användning och insamling av personuppgifter

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att meddela oss vem du är och utan att avslöja någon information om dig själv. Om du, däremot, använder vår webbplats måste du registrera dig och kommer då att ombedas lämna vissa uppgifter, såsom kontaktinformation.  Vi kommer att lagra dessa uppgifter och spara dem i dator eller annorstädes.

 

Vi kan komma att använda av er lämnade uppgifter:

 

(a) För registrering på vår webbplats och administration av densamma.

(b) För utvärdering och analys, t.ex. marknadsförings-, kund- och produktanalys, för att göra det möjligt för oss att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

Kakor

Det finns en teknik, kallad ”kakor” som vi kan komma att använda för att förse dig med, till exempel, anpassad information från vår webbplats. En kaka är ett dataelement som en webbplats kan skicka till din webbläsare som i sin tur kan spara den i ditt system.  Om du så önskar, kan du i allmänhet ställa in din webbläsare så att din dator inte tar emot kakor. Kom ihåg att kakorna inte innehåller några av dina konfidentiella uppgifter såsom hemadress, telefonnummer eller kreditkortsuppgifter. Vi utbyter inte kakor med några utomstående webbplatser eller utomstående dataleverantörer.

Säkerhet

Vi bemödar oss om att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Emellertid, kan vi inte svara för säkerheten för sådana uppgifter som du själv röjer på nätet och kommer inte att vara ansvariga för några luckor i säkerheten, såvitt inte dessa är av vårt eget vållande eller medveten försumlighet.

Allmänt

Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi sparat om dig, efter inkommen skriftlig begäran. Varje sådan förfrågan skickas till: Kuklensko Shose 17, Plovdiv 4000, Bulgarien, för Taros Trade LTD